چینی کُرد

خانه > محصولات > توالت‏ های آسیایی (ایرانی)

توجه به فضای سرویس‏ های بهداشتی تنها به معنی استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن و امروزی نیست. توجه به بهداشت، ارگونومی و سلامت در این فضاها نیز اهمیت به سزایی دارد که چینی کُـرد، همواره به آن توجه دارد. در همین راستا چینی کُـرد، علاوه بر تولید توالت‏ های ایرانی معمولی با آبریزهای باز (ریم باز)، سبک جدیدی از توالت های ایرانی را با طراحی نوین و مطابق با آخرین استانداردهای بهداشتی دنیا در مدل هایی با مشخصه طبی و آبریز بسته (ریم بسته) تولید می‌کند.

فیلتر محصولات

لی لی

عمق کاسه : گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لی لی مشاهده جزئیات

ژاسمین

عمق کاسه : گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ژاسمین مشاهده جزئیات

ورونیکا

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ورونیکا مشاهده جزئیات

ویولا

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

ویولا مشاهده جزئیات

تولیپ

عمق کاسه : نیم گود
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : غیرطبی
رنگ لعاب : سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

تولیپ مشاهده جزئیات

آرین

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : غیرطبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

آرین مشاهده جزئیات

اریکا

عمق کاسه : نیم گود
نوع آبریز : آبریز بسته
طراحی طبی : طبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

اریکا مشاهده جزئیات

لاندیس

عمق کاسه : تخت
نوع آبریز : آبریز باز
طراحی طبی : طبی
رنگ لعاب : سفید ساده, سفید دکور شده
نوع بسته بندی : کارتن, نایلون حباب دار (ایربگ)

لاندیس مشاهده جزئیات