همکاری با ما

اگر تمایل دارید با چینی کُرد همکاری کنید، با تکمیل هریک از فرم‌های مربوط، به خانواده بزرگ چینی کُرد بپیوندید.

درصورتی‌که شرایط همکاری وجود داشته باشد با شما تماس گرفته خواهد شد.

Employee

استخدام

اگر تمایل دارید که در چینی‌کُرد استخدام شوید با تکمیل فرم درخواست استخدام، به ما اطلاع دهید. همکاران ما پس از دریافت درخواست شما، درصورتی‌که شرایط همکاری با ما را داشته باشید، با شما تماس خواهند گرفت.

بیشتر
Sales

نمایندگی فروش

اگر تمایل به اخذ نمایندگی فروش محصولات چینی‌کُرد را دارید با تکمیل فرم نمایندگی، به ما اطلاع دهید. همکاران ما پس از دریافت درخواست شما، درصورتی‌که شرایط همکاری با ما را داشته باشید، با شما تماس خواهند گرفت.

بیشتر
Export

نمایندگی صادرات

اگر تمایل به اخذ نمایندگی صادرات محصولات چینی کُرد دارید با تکمیل فرم صادرات، به ما اطلاع دهید. همکاران ما پس از دریافت درخواست شما، درصورتی‌که شرایط همکاری با ما را داشته باشید، با شما تماس خواهند گرفت.

بیشتر