چینی‌کُرد؛ دوستدار محیط زیست

شرکت چینی‌کُرد، از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۳۶۳، برای محیط زیست اهمیت زیادی قائل بوده و دوستی با طبیعت یکی از مسئولیت‌های اجتماعی مهم این برند به شمار می‌رفته است. کارخانه چینی‌کُرد در کرمانشاه با تصفیه پساب‌های بهداشتی و صنعتی و استفادۀ دوباره از آنها، به نحو قابل‌توجهی، در

ادامه خبر »